top of page
Buitenconcert - Huub van der Lubbe

Wie zijn wij?

Stichting Tilburgs Hoop organiseert culturele activiteiten en festivals, begeleidt sociaal maatschappelijk projecten én is het produktiehuis (Makersfabriek) voor kunstbeoefenaars.

 

De stichting beheert de binnenkomende subsidies, giften, donaties, sponsorgelden, entreegelden en zet sponsoracties,

fondsverwerving- en crowdfunding- aktie op en zorgt voor betalingen aan artiesten en beheert de club vrijwilligers. Vanuit de Makersfabriek helpt ze artiesten en gezelschappen podiumkunsten te vertonen plus sociaal maatschappelijke welzijnsprojecten op te zetten.

De Stichting wordt bestuurd door een Raad van Toezicht.

De dagelijkse verantwoordelijkheid is in handen van de Operationeel Directeur/Creatief Manager.

En per 1 januari 2022 is ex-wethouder Hans Krosse aangesteld als interim manager. Heel fijn dat hij dit pro deo doet voor Stichting Tilburgs Hoop.

Stichting Tilburgs Hoop kent een Raad-van-Toezicht-model.

De Raad van Toezicht bestaat uit drie leden:

Tim De Zwart (voorzitter), 

Maarten Pijnappels (lid) en Francien van Bijnen (lid)

Het bijbehorende RSIN nr is: 810331573.

 

De leden van de Raad zijn onbezoldigd.

De verantwoordelijkheden en werkwijze van de Raad van Toezicht liggen vast in de statuten en in een afzonderlijk reglement.

De Stichting Tilburgs Hoop zet zich voor 100% in voor het algemeen belang/op cultureel gebied en heeft met het geheel van podiumkunstactiviteiten geen winstoogmerk.

Stichting Tilburgs Hoop volgt uiteraard de landelijke Governance Code Cultuur, wetend dat het bestuur verantwoordelijk is voor het in acht nemen daarvan.

Ditzelfde geldt voor het principe Fair Practice.

Stichting Tilburgs Hoop vindt een eerlijke en snelle beloning aan performers, via factuur of loonverklaring, van groot belang en ziet eveneens scherp toe op de Code Diversiteit.

Ook zijn we nu erkend en opgenomen

in het NATIONAAL PODIUM PLAN.

Dit helpt ons echt om de kwaliteit van onze podium programmering te verbeteren!....

Stichting Tilburgs Hoop staat voor een inclusieve uitvoering bij Stadstheater De Boemel als belangrijke sociaal maatschappelijke ontmoetingsplaats in Tilburg!

Bij Stadstheater De Boemel zijn 2 afzonderlijke juridische entiteiten betrokken. De Stichting die programmeert en een BV die beheert. Ofwel de exploitatie BV Nuwel en de Stichting Tilburgs Hoop.

De exploitatie BV Nuwel betaalt de huur, verhuurt aan bedrijven en instellingen de ruimte voor congressen en trainingen, exploiteert de horeca, faciliteert, onderhoudt het gebouw e.d. en stelt gratis de oefenruimte en techniek ter beschikking de podiumkunsten van Stichting Tilburgs Hoop.

STH is géén sponsor van Stadstheater De Boemel

Stichting Tilburg Hoop

Goed Nieuws...

Anbi Status

Met het eind van Corona in zicht kregen we gisteren hartstikke goed nieuws: Stichting Tilburgs Hoop wordt door de Belastingdienst aangemerkt als ANBI (algemeen nut beoogde instelling). De belastingdienst vindt dus dat we in sociaal maatschappelijk opzicht goed bezig zijn en ze classificeren onze maatschappelijke meerwaarde als 80% cultureel en 20% welzijn. Als ANBI-stichting hebben we nóg meer mogelijkheden om de missie en doelstellingen van Stichting Tilburgs Hoop verder uit te bouwen. Onze nieuwe en ambitieuze plannen worden zeer gewaardeerd, evenals onze speerpunten: het tegengaan van eenzaamheid en armoede naast onze niet aflatende drive om mensen die niet of minder naar de reguliere theaters gaan, toch blij te maken met laagdrempelige culturele programma’s en evenementen op low-budgetbasis. Al met al geeft het een goed gevoel om met volle kracht met ons meerjarenplan verder aan de slag te gaan. En het vergroot de kans om eerder in aanmerking te komen voor landelijke culturele fondsen en subsidie-mogelijkheden. Programmering van Stadstheater De Boemel blijft de komende jaren hoofdzaak. In 2022 slaan we onze vleugels iets verder uit. Tevens gaan we in 2022 een internationaal wereldmuziekfestival organiseren: Polka Rules The World. Onze kersverse Raad van Toezicht van Stichting Tilburgs Hoop is verheugd met dit goede nieuws.

Op zijn Tilburgs: GOED BEZIG!

ANBI status

En nog meer Goed Nieuws...

Nationaal Podium
FPK-Podum regeling 2023-2024

Goed Nieuws...

FPK logo

YES!! ......Erkend PODIUM REGELING 2023-2024

Zo fijn ons podium is nationaal erkend door het het Fonds Podiumkunsten (FPK) te Den Haag!

Waardering voor onze programmering van Stadstheater De Boemel in Tilburg.

Het bestuur put hieruit veel vertrouwen om op de ingeslagen weg verder te gaan en zich nog nadrukkelijker als Festivaltheater te manifesteren in Brabant.

Nog meer
Goed Nieuws...

Circus Pierrot - The Wild live of Bonnie St. Claire

Onze intensieve tocht door subsidieland werd beloond met een subsidie voor het ons CIRCUS PIERROT: The Wild Life of Bonnie St. Claire.

Grote dank aan Prins Bernhard Cultuurfonds! Cultuurfonds Noord-Brabant.

Hans
Krosse

Per 1 januari 2022 is ex-wethouder Hans Krosse

(o.a. cultuur en financiën) aangesteld als interim manager. Heel fijn dat hij dit pro deo doet voor Stichting Tilburgs Hoop.

Hans Krosse

Tanja
Meidam

Operationeel Directeur & Creatief Manager van

Stichting Tilburgs Hoop. Belast met de dagelijkse leiding . De drijvende kracht en al levenslang een creatieveling met een groot sociaal hart!

Ze gebruikt haar talenten en expertise om tot mooie dingen te komen.

mail: tanja.stichtingtilburgshoop@gmail.com

  • Facebook
  • LinkedIn
90332851_1541322026032841_72384169177723
Boemel Loco

Contact

dank voor je moeite!

Contact
bottom of page