top of page
Spoor naar de toekomst

Dinsdag 8 mrt

Livestream button

POLITIEK EIND DEBAT

Tilburg

Maandelijkse interactieve TALKSHOW

Elke 2e dinsdag van de maand

Gratis toegang start 19.30 uur

o.l.v. experts op vakgebied over grote maatschappelijke kwesties

Omlijst met muziek en theater

In Stadstheater De Boemel

Doel: bouwstenen opleveren voor de lokale politiek in Tilburg

Stadstheater De Boemel in de Spoorzone!

een reeks talkshows

‘Spoor naar de Toekomst’ 

Letterlijk over de toekomst van Tilburg.

Elk thema haakt aan bij nijpende maatschappelijke vraagstukken.

De onderwerpen die in de eerste reeks op het programma waren:

woningmarkt - arbeidsmarkt - onderwijs - gezondheid - ondermijnende criminaliteit

Politiek Eind DEBAT (di 8 mrt 2022)

Alle bijeenkomsten zijn gratis toegankelijk!

en starten om 19.30 uur.

 Elke talkshow levert bouwstenen op voor de lokale politiek!

De gratis toegankelijke avond wordt omlijst met muziek, na afloop is ruimte voor ‘napraten’.

Na afloop van de reeks talkshows zullen de resultaten aangeboden worden

aan de lokale politiek in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022.

Logo Tilburg

Thema 8 maart:
TILBURGS Politiek EIND Debat

EINDDEBAT!

in Stadstheater De Boemel:

De Tilburgse politici spreken zich uit!

Op 8 maart wordt het Manifest Spoor naar de Toekomst aangeboden aan de Tilburgse politici en aan de Tilburgse bevolking.

Dit Manifest is de uitkomst van de Talkshows over vijf maatschappelijke onderwerpen te weten:

wonen, arbeid, onderwijs, gezondheid en veiligheid.

Tijdens die talkshows hebben een keur aan deskundigen hun visies gegeven.

Tevens zijn ze bereid gevonden aan de overlegtafel aanbevelingen te formuleren aan de Tilburgse politiek. Ons “eigen OMT” heeft gesproken.

En nu zijn onze lokale politici aan de beurt;

                                         * wat vinden zij van de aanbevelingen

                                         * zijn ze voor/tegen of blanco

                                         * worden er al deals gesloten aan de tafels

                                         * is er bij een of meerdere onderwerpen sprake van grote                                                                  eensgezindheid of juist grote verdeeldheid

Kortom de Tilburgse politici aan het woord.

In een vijftal sessies wordt het Manifest besproken met iedere keer vier politici van verschillende partijen.

  1. Recht op Wonen

  2. Recht op Arbeid

  3. Recht op Onderwijs

  4. Recht op Gezondheid

  5. Recht op Veiligheid

Ligt er aan het einde van de avond een “gedragen document” dat ingebracht kan worden bij de onderhandelingen over een programma-akkoord na de verkiezingen?

Na afloop is er volop gelegenheid om met de deelnemers van de avond

van gedachten te wisselen in een informele setting.

Het programma wordt aan het begin en het eind in- en uitgeluid

door een muzikale bijdrage van Gerard Korthout.

click op foto en open MANIFEST 

Manifest Talkshow Spoor naar de Toekomst 8 mrt 2022

Aanbevelingen per onderwerp die in het DEBAT besproken gaan worden:

(Click op foto om aanbevelingen te zien per onderwerp)

Aanbevelingen aan de Tilburgse politiek

in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022.

Sfeer reportage

Voorgaande ONDERWERPEN

Tilburg logo

TERUGBLIK:

Thema 21 februari:
RECHT op VEILIGHEID

Tilburg logo

TERUGBLIK:

Thema 15 februari:
RECHT op GEZONDHEID

leesplankje.jfif
Tilburg logo

TERUGBLIK:

Thema 9 november:
RECHT op ONDERWIJS

live stream button Spoor naar de Toekomst 9 nov 22
Tilburg logo

Thema 12 oktober:
RECHT op WERK

TERUGBLIK:

Livestream Button Spoor naar de Toekomst 12 nov 22
Tilburg logo

Thema 14 september:
CRISIS op de Woningmarkt

Livestream button Spoor naar de Toekomst 14 sept 22

TERUGBLIK:

Voor nadere informatie organisatie:

bottom of page